Når frosten forsvinder, kommer flåterne. Forebyg flåtangreb med giftfrie produkter fra AniBio.
Tic-clip har effekt i 2 år: 240,- kr.
Melaflon 1 – 2 dråber ugentligt: 130,- kr.
Læs mere om forebyggelse af flåter med produkter fra AniBio