BAT – Miljø
(Behavioral Adjustment Training)

Dette hold er for dig, der allerede er i gang med at træne din hund i at udvise rolig, venlig adfærd overfor andre hunde og nu gerne vil fortsætte træningen i forskelligt milø.

Din hund har en historik med enten at reagere udfarende mod andre hunde eller er meget ivrigt i samvær med andre hunde, således at den skræmmer dem med sin voldsomme adfærd.

Årsagen til udfarende adfærd skyldes ofte en dybereliggende angst, frygt eller usikkerhed. Udfarende adfærd er som regel forårsaget af ingen eller dårlig socialisering, chok fra overfald eller for voldsom leg med andre hunde.

Ligeledes kan årsagen til voldsom hilsende adfærd skyldes mangelfuld socialisering eller uhensigtsmæssige møder med andre hunde tidligere.

Ofte er disse hunde påvirkede af et forhøjet stresshormonniveau og oplever konflikter med ejer i de pressede situationer. Yderligere mangler disse hunde ofte muligheden for selv at vælge til og fra.

Hvad er BAT?

BAT er en træningsmetode, der hjælper hunde med udfarende adfærd til at kunne håndtere sociale- og miljømæssige udfordringer og reagere mere positivt og roligt på og i sine omgivelser.

Målet er, at lære hundene, at de faktisk kan træffe et valg og lære at håndtere pressede situationer på en bedre måde, samtidigt med at ejeren forstår og respekterer disse valg.

BAT øger hundenes sociale færdigheder, selvtillid og følelse af kontrol. Ved hjælp af fredelig kommunikation vil de opnå mere ro og genvinde tryghed.

BAT styrker/genopbygger ligeledes tilliden mellem hund og ejer.

Metoden BAT er udviklet af Grisha Stewart, som er en af USAs førende hundetrænere. Grisha Stewart er kendt over hele verden for sit arbejde med reaktive hunde. Hun er indehaveren af Ahimsa Dog Training i Seattle og er især kendt for hendes bog BAT (Behavior Adjustment Training).

Træningen

På dette hold arbejder vi udelukkende med at hjælpe hunden til frivilligt at tage et selvstændigt, venligt og godt valg. Vi arbejder under hundens stresstærskel- og zone, hvor det er muligt for hunden selv at vælge og vise den adfærd, vi som hundeejere ønsker.

Første træningsgang foregår på Hundensgaards træningsplads, hvor vi stille og roligt vil minde hundene om, at det er hensigtsmæssigt at udvise rolig og dæmpende adfærd i forhold til andre hunde.

De efterfølgende træningsgange vil vi mødes forskellige andre steder i lokalområdet og træne BAT.

Det vil sige, at du vil deltage alle træningsgange med din hund; noget af tiden vil din hund hold pause i bilen, mens du er observatør og noget af tiden vil du have din hund ud og træne sammen med få andre hunde.

Du lærer rigtig meget af både observation og praktisk træning. Som en gruppe har vi således også mulighed for at diskutere hinandens problemstillinger og udfordringer samt andre adfærdsmodificerende øvelser, vi kan træne hjemme.

På kurset møder du andre hundeejere, som har det samme problem som dig og du kan derfor føle dig helt tryg.

Næste hold starter

Torsdag den 16. september 2021

Hvornår

Kl. 17.30 – 18.45 følgende dage:

Uge 37: 16. september
Uge 38: 23. september
Uge 39: 30. september
Uge 40: 07. oktober
Uge 41: 14. oktober

Hvor

Første gang: Hundensgaard
Voldby Hedevej 40
8450 Hammel.

Efterfølgende gange aftales nærmere.

Pris:

950,- kr. for 6 ⅟₄ time.

Max 6 hunde på holdet.

1 ledig plads