BAT (Behavioral Adjustment Training)

Dette hold er for dig, der har en hund som reagerer udfarende mod andre hunde. Det kan også være din hund er meget ivrigt hilsende på andre hunde, således at den skræmmer dem med sin voldsomme adfærd.

Årsagen til udfarende adfærd skyldes ofte en dybereliggende angst, frygt eller usikkerhed. Udfarende adfærd er som regel forårsaget af ingen eller dårlig socialisering, chok fra overfald eller for voldsom leg med andre hunde.

Ligeledes kan årsagen til voldsom hilsende adfærd skyldes mangelfuld socialisering eller uhensigtsmæssige møder med andre hunde tidligere.

Ofte er disse hunde påvirkede af et forhøjet stresshormonniveau og oplever konflikter med ejer i de pressede situationer. Yderligere mangler disse hunde ofte muligheden for selv at vælge til og fra.

Hvad er BAT?

BAT er en træningsmetode, der hjælper hunde med udfarende adfærd til at kunne håndtere sociale- og miljømæssige udfordringer og reagere mere positivt og roligt på og i sine omgivelser.

Målet er, at lære hundene, at de faktisk kan træffe et valg og lære at håndtere pressede situationer på en bedre måde, samtidigt med at ejeren forstår og respekterer disse valg.

BAT øger hundenes sociale færdigheder, selvtillid og følelse af kontrol. Ved hjælp af fredelig kommunikation vil de opnå mere ro og genvinde tryghed.

BAT styrker/genopbygger ligeledes tilliden mellem hund og ejer.

Metoden BAT er udviklet af Grisha Stewart, som er en af USAs førende hundetrænere. Grisha Stewart er kendt over hele verden for sit arbejde med reaktive hunde. Hun er indehaveren af Ahimsa Dog Training i Seattle og er især kendt for hendes bog BAT (Behavior Adjustment Training).

Træningen

På dette hold arbejder vi udelukkende med at hjælpe hunden til frivilligt at tage et selvstændigt, venligt og godt valg. Vi arbejder under hundens stresstærskel- og zone, hvor det er muligt for hunden selv at vælge og vise den adfærd, vi som hundeejere ønsker.

Første træningsgang er udelukkende teori/praktiske øvelser uden hund og er obligatorisk for deltagelse af resten af kurset!

Den efterfølgende træningsgang vil der kun vil være 2 hunde på banen af gangen. Dette giver alle kursister ro til at se og øve de nye træningsteknikker.

Herefter er målet gradvist at have flere hunde på banen samtidig – dog altid indenfor en tærskel, som alle hunde og ejere mestrer.

Det vil sige, at du vil deltage alle træningsgange med din hund; noget af tiden som observatør og noget af tiden med træning af din egen hund.

Når træningen er opdelt på denne måde, giver det mulighed for at koncentrere sig om teorien og få indblik i håndteringen af den praktiske del, uden at du skal bekymre dig om din egen hund på stedet.

Du lærer rigtig meget af både observation og praktisk træning. Som en gruppe har vi således også mulighed for at diskutere hinandens problemstillinger og udfordringer samt andre adfærdsmodificerende øvelser, vi kan træne hjemme.

På kurset møder du andre hundeejere, som har det samme problem som dig og du kan derfor føle dig helt tryg.

Næste hold starter

Lørdag den 31. oktober 2020

Hvornår

Kl. 11.00 – 12.30 følgende dage:

Uge 44: 31. oktober. Teori kl. 10.00 – 12.30
Uge 45: 07. november
Uge 46: 14. november
Uge 47: 21. november
Uge 48: Ingen træning
Uge 49: 05. december
Uge 50: 12. december

Hvor

Hundensgaard
Voldby Hedevej 40
8450 Hammel

Pris:

1250,- kr. for 10 timers teori og praktisk træning

Max 6 hunde på holdet

Ingen ledige pladser