Uddannelsen Hundeinstruktør

Uddannet ved Hundepsykolog Lone Greva under foreningen PAFF (Professionelle Adfærdsbehandlere og instruktører For Familiedyr) – en nu nedlagt forening.

Uddannelsens varighed er 1 år med 270 timers praktisk og teoretisk undervisning i:

 • Indlæringsprincipper via shaping
 • Klikkertræning
 • Racekendskab
 • Apportering og sporlægning
 • Hundesprog via dæmpende og truende signaler
 • Adfærdskendskab til hunde og ulve
 • Hundens drifter
 • Stress
 • Pædagogik/psykologi i forhold til hundeejeren
 • Førstehjælp, fysisk og mental
 • Planlægningsteknik af et kursusforløb
 • Problemhunde på træningspladsen

Eksamen afsluttes med

Rapport 10 sider samt video af 20 minutter med projekthund (hund og ejer som har et træningsproblem af en eller anden art og som man arbejder med gennem 2 måneder og udfærdiger en afsluttende rapport om forløbet samt forholder sig til teorien indenfor det valgte emne).

Skriftlig 3 timers teoretisk eksamen samt en halv times praktisk træning med et hold hunde og ejere over et af censorerne fastlagt forløb.

Censorer på eksamen

Lone Greva (www.hundepsykologen.dk )

Irene H. Jarnved (www.etgladhundeliv.dk )

Irene Liliequist (www.hundeliv.dk )