Kursus til- og framelding

Tilmelding til kursus

Du kan tilmelde dig et hold ved at klikke ind på det enkelte hold og udfylde formularen.

Herefter vil du modtage en bekræftelse på, at din tilmelding er modtaget.

Efterfølgende vil du modtage en mail med svar på, om der er plads på det ønskede hold, samt velkomstbrev med praktiske oplysninger vedr. betaling, vaccination, forsikring mv.

Din plads på holdet er hermed reserveret, men er dog først endelig sikret, når betalingen er registreret på konto. Mærk venligst indbetalingen med dit navn og hvilket hold du er tilmeldt.

Omkring en uge inden træningsstart vil du modtage træningsplan for holdet.

Det er muligt, at starte deltagelse midt i træningsforløb, så frem der er ledige pladser på det givne hold. Prisen for resten af sæsonen er i så fald reduceret i forhold til det antal træningslektioner, der er afholdt.

Framelding af kursus

Ved frameldelse af kursus af tilmeldt kursist, refunderes indbetalt betaling efter følgende regler:

  • Indbetalt betaling refunderes 100 % såfremt kursisten framelder senest en uge før kursusstart.
  • Kan pladsen optages af anden kursist inden kursusstart, refunderes betalingen 100 %.
  • Efter kursusstart refunderes indbetalt kursusgebyr ikke.

Aflysning af kursus

Kursus oprettes ved minimum 5 tilmeldte kursister.

Så frem et kursus ikke oprettes, refunderes indbetalt kursusgebyr 100 %

Underviser forbeholder sig ret til at ændre i træningstidspunkter og datoer, men bestræber sig på, at dette sker yderst sjældent.

Hvis underviser skulle blive syg, vil den aflyste træningslektion blive afholdt på et andet tidspunkt.

Normalt aflyses træning ikke pga. vejret, men opstår der under træningen vejrforhold, der gør det umuligt eller farligt at gennemføre træningen, forbeholder underviser sig ret til at stoppe træningen uden at afholde en erstatningstime.

Afbrydes et kursusforløb af underviser, refunderes indbetalt kursusgebyr for de træningslektioner, der ikke er afholdt.