Hils pænt med BAT

(Behavioral Adjustment Training)

Denne temalørdag er for dig, der har en hund som hilser meget ivrigt med piben og hoppen op, når den ser andre hunde eller mennesker. Det er også for dig, hvis hund reagerer udfarende (aggressivt, gøende) mod andre hunde eller mennesker.

Mange hunde overreagerer i mødet med andre hunde eller mennesker, fordi de har fået succes med denne adfærd. De kan være usikre på modpartens hensigter og vil gerne holde dem på sikker afstand. Andre hunde kan slet ikke styre deres begejstring over at skulle møde andre hunde/mennesker og kan derfor virke overvældende.

Ofte er disse hunde påvirkede af et forhøjet stresshormonniveau og oplever konflikter med ejer i de pressede situationer. Yderligere mangler disse hunde ofte muligheden for selv at vælge til/fra.

Hvad er BAT?

BAT er en træningsmetode, der hjælper hunde med udfarende adfærd til at kunne håndtere sociale- og miljømæssige udfordringer og reagere mere positivt på og i sine omgivelser.

Målet er, at lære hundene, at de faktisk kan træffe et valg og lære at håndtere pressede situationer på en bedre måde, samtidigt med at ejeren forstår og respekterer disse valg.

BAT øger hundenes sociale færdigheder, selvtillid og følelse af kontrol. Ved hjælp af fredelig kommunikation vil de opnå mere ro og genvinde tryghed.

BAT styrker/genopbygger ligeledes tilliden mellem hund og ejer.

Metoden BAT er udviklet af Grisha Stewart, som er en af USAs førende hundetrænere. Grisha Stewart er kendt over hele verden for sit arbejde med reaktive hunde. Hun er indehaveren af Ahimsa Dog Training i Seattle og er især kendt for hendes bog BAT (Behavior Adjustment Training).

Træningen

Denne dag vil du få redskaber til at hjælpe hunden til frivilligt at tage et selvstændigt, venligt og godt valg. Vi arbejder under hundens stresstærskel- og zone, hvor det er muligt for hunden selv at vælge og vise den adfærd, vi som hundeejere ønsker.

Vi vil arbejde med øvelser i selvkontrol og have stor fokus på ejers kropssprog og håndtering af line.

På dagen møder du andre hundeejere, som har lignende udfordringer og du kan derfor føle dig helt tryg.

Temalørdagen foregår

Lørdag den 20. februar 2021

Hvornår

Hold 1: Kl. 09.30 – 10.45
Hold 2: Kl. 11.15 – 12.30.

Hvor

Hundensgaard,
Voldby Hedevej 40,
8450 Hammel

Pris:

150,- kr.

Ingen ledige pladser